• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Pengenalan
  • Perutusan Pegawai Daerah Hilir Perak

Perutusan Pegawai Daerah Hilir Perak

PERUTUSAN PEGAWAI DAERAH HILIR PERAK

DO Hezbullah

Selamat datang ke laman rasmi Pejabat Daerah & Tanah Hilir Perak. Laman ini dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Perak dan ia merupakan satu daya usaha ke arah merealisasikan matlamat kerajaan untuk mewujudkan Kerajaan Elektronik di semua Jabatan Kerajaan.

Pejabat Daerah & Tanah Hilir Perak merupakan sebuah jabatan kerajaan yang fungsi utamanya ialah berkaitan dengan pengurusan pentadbiran tanah. Perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan ialah berkaitan dengan Pembangunan dan Perundangan Tanah, Penguatkuasaan, Urusan Pendaftaran, Kawalselia Hakmilik Strata dan Pengeluaran Bil-Bil Cukai Tanah.

Akhirnya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan yang menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan tanggungjawab untuk mencapai matlamat jabatan.

Selamat melayari laman Pejabat Daerah & Tanah HILIR PERAK
Sekian, terima kasih.Cetak   Emel

  • /index.php/profil/organisasi
  • /index.php/profil/pengenalan/perutusan-pegawai-daerah-hilir-perak/7-maklumat-tetap/10-bidangkuasa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.