Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH HILIR PERAK
 

PERKARA

TEMPOH

ADUAN AWAM

Akuan Penerimaan

Maklumbalas

3 Hari Bekerja

3 Hari Bekerja

PENGURUSAN KEWANGAN

Baucar Bayaran

Tuntutan Bayaran

Pembayaran Elaun

7 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN

Pemberian Terus/Undi

Sebut Harga

2 Minggu

4 Minggu

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Pembasmian Kemiskinan e-Kasih

Program Bantuan Rumah

Skim Program Kesejahteraan Rakyat

1 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

PEMBERIMILIKAN TANAH

12 Bulan

PENGURUSAN LESEN

Lesen Menduduki Sementara

Lesen Hiburan

Lesen Pam Air

Lesen Minuman Memabukkan

9 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

1 Hari

BIL CUKAI TANAH

Sebelum 15 Januari

Setiap Tahun

TUKAR SYARAT TANAH

Kelulusan PTD

Kelulusan MMK

1 Bulan

6 Bulan

PECAH BAHAGIAN/SEMPADAN/

PENYATUAN

12 Bulan

Cetak