Fungsi, Misi, Objektif

VISI

 

Bahagian Khidmat Dan Pengurusan

Pembangunan Luar Bandar

Pentadbiran Tanah

 

MISI

 

Bahagian Khidmat Dan Pengurusan

Pembangunan Luar Bandar

Pentadbiran Tanah

 

 

MOTTO

 

"KREATIF,INOVATIF&PRODUKTIF"

Cetak