• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Bahagian/Unit
  • Bahagian Pembangunan Luar Bandar (PLB)

Pembangunan Luar Bandar(PLB)

MENGURUSKAN PERMOHONAN PROJEK LUAR BANDAR
      
   -
 Mendapat cadangan projek daripada pentadbiran mukim

   - Menyenaraikan semua projek-projek yang diterima
   - Menyelaraskan semua permohonan projek daripada pentadbiran Mukim, ADUN, ADR, JKKK,
     orang perseorangan dan
 pertubuhan

MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI LUAR BANDAR 
 
  -
 Melaksanakan program peningkatan pendapatan sosio ekonomi penduduk setempat

  - Pembangunan program latihan untuk pembangunan insan
  - Pembasmian kemiskinan tegar

MENYELARAS PENTADBIRAN MUKIM 

 
 - Memanggil mesyuarat penyelarasan mukim

  - Menyelesaikan masalah peringkat mukim 
  - Menyelaraskan isu-isu tanah
  - Menyelaraskan isu-isu pentadbiran dan kewangan

PENGURUSAN PROJEK PELANCONGAN DAERAH 

  - Mengadakan mesyuarat penyelarasan aktiviti pelancongan daerah
  - Membantu pelaksanaan acara pelancongan peringkat daerah
  - Merancang keperluan prasarana pelancongan yang diperlukan
  - Melaksanakan projek pelancongan yang diluluskan oleh kementerian pelancongan

URUSETIA KEPADA JAWATANKUASA PENTADBIRAN PEMBANGUNAN TANAH
  - Urusetia kepada : -
       
   :
 Jawatankuasa tindakan daerah
   : Jawatankuasa pertanian daerah
   : Jawatankuasa pelancongan daerah
   : Jawatankuasa pembangunan usahawan dan industri daerah
   : Jawatankuasa penilaian program pembangunan rakyat termiskin
   : Jawatankuasa penyelarasan mukim
   : Jawatankuasa kesihatan daerah

 - Wakil pegawai daerah ke mesyuarat penyelarasan diperingkat negeri:-
   
   : Jawatankuasa pertanian peringkat negeri
   : Jawatankuasa penyelarasan projek-projek infrastruktur awam/asas
   : Jawatankuasa penyelarasan gerakan desa wawasan
   : Jawatankuasa tindakan negeri 

Cetak   Emel

  • /index.php/profil/bahagian/bahagian-pengurusan-tanah
  • /index.php/profil/bahagian/bahagian-pembangunan-luar-bandar-plb/7-maklumat-tetap/60-senarai-mantan-pegawai-daerah

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.