BKP

Bahagian Khidmat Pengurusan(BKP)PENGURUSAN PENTADBIRAN

: Surat menyurat 
: Pelbagai mesyuarat
: Aduan Awam 
: Penyelenggaran bangunan/kuarters
: Lesen Hiburan dan Minuman Keras

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Â 

: Pelantikan baru 
: Pengesahan jawatan
: Perlanjutan tempoh percubaan
: Pemberian taraf berpencen
: Kenaikan pangkat
: Pemangkuan & tanggung kerja
: Perletakan jawatan
: Persaraan 
: Tindakan tatatertib
: Laporan Prestasi Tahunan, Kursus dan latihan 

PENGURUSAN KEWANGAN

 : Gaji dan emolumen
 : Belanjawan Mengurus
 : Perolehan jabatan 
 : Penyelenggaran aset dan inventori 
 : Tuntutan pembayaran 
 : Penyediaan laporan

PENGURUSAN MAJLIS DAN KERAIAN 

  : Penyelaras majlis dan keraian peringkat daerah dan negeri

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 

 : Menyelenggara sistem / peralatan komputer

PENGURUSAN KESELAMATAN 

 : Tabung bencana

Cetak