• Utama
  • About Us
  • Functions of the Department
  • Objektif, Visi & Misi

2012 Family Day

VISI

 

Bahagian Khidmat Dan Pengurusan

  • Mewujudkan bahagian yang meliputi aspek perkhidmatan,pentadbiran,kewangan dan hasil yang cekap dan berkesan

Pembangunan Luar Bandar

  • Mewujudkan masyarakat luar bandar yang progresif,dinamik,berwawasan dan berdaya saing berteraskan pembangunan mampan

Pentadbiran Tanah

  • Menuju pentadbiran tanah yang cemerlang dan berintegriti menjelang tahun 2020

 

MISI

 

Bahagian Khidmat Dan Pengurusan

  • Memberi perkhidmatan terbaik kepada semua pelanggan disamping membantu bahagian-bahagian lain bagi mencapai objektif yanh ditentukan

Pembangunan Luar Bandar

  • Memastikan perancangan,pengurusan dan perlaksanaan projek-projek kecil dan sosial kerajaan persekutuan/negeri menjana kesejerahtaan rakyat dengan mematuhi arahan,peraturan dan prosedur yang ditetapkan

Pentadbiran Tanah

 

  • Melaksanakan sistem penyampaian pentadbiran tanah yang cemerlang dan berintegriti ke arah mencapai wawasan 2020

 

MOTTO

 

"KREATIF,INOVATIF&PRODUKTIF"

Print   Email

  • /index.php/en/profil/info-daerah/sejarah-daerah

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.