• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Bahagian/Unit
  • Bahagian Pengurusan Tanah

Pentadbiran Tanah

PENGURUSAN PENDAFTARAN TANAH

     : Urusniaga

      : Bukan urusniaga
      : Daftar hak milik
      : Nota
      : Lelongan tanah
      : Kebenaran Menteri Besar
      : Pengambilan tanah 

PENGURUSAN HASIL TANAH 

      : Kutipan hasil tanah

      : Rampasan tanah akibat tidak bayar hasil
      : Pengurusan deposit tanah
      : Jawatankuasa pembersihan data 

PENGURUSAN PELUPUSAN TANAH 

      : Pemberimilikan Tanah & Lanjut Tempoh Pajakan
      : Lesen Pendudukan Sementara
      : Perizaban Tanah
      : Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah

PENGURUSAN PEMBANGUNAN TANAH

      : Tukar syarat
      : Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan
      : Skim Perumahan
      : Pusaka
      : Pengambilan Tanah

PENGUATKUASA DAN TEKNIKAL 

      :
 Laporan Tanah
      : Memperenggankan Tanah
      : Penguatkuasaan Tanah
      : Penyediaan permohonan ukur
      : Charting 

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.