• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Bahagian/Unit
  • Bahagian Khidmat Pengurusan(BKP)

Bahagian Khidmat Pengurusan(BKP)

PENGURUSAN PENTADBIRAN 

        : Surat menyurat
        : Pelbagai mesyuarat
        : Aduan Awam
        : Penyelenggaran bangunan/kuarters
        : Lesen Hiburan dan Minuman Keras


PENGURUSAN SUMBER MANUSIA  

        : Pelantikan baru
        : Pengesahan jawatan
        : Perlanjutan tempoh percubaan
        : Pemberian taraf berpencen
        : Kenaikan pangkat
        : Pemangkuan & tanggung kerja
        : Perletakan jawatan
        : Persaraan 
        : Tindakan tatatertib
        : Laporan Prestasi Tahunan, Kursus dan latihan                                                      


PENGURUSAN KEWANGAN 

        : Gaji dan emolumen
        : Belanjawan Mengurus
        : Perolehan jabatan 
        : Penyelenggaran aset dan inventori 
        : Tuntutan pembayaran 
        : Penyediaan laporan


PENGURUSAN MAJLIS DAN KERAIAN

        : Penyelaras majlis dan keraian peringkat daerah dan negeri


PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 

        : Menyelenggara sistem / peralatan komputer


PENGURUSAN KESELAMATAN
 
       : Tabung bencana

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.